Vaccinering

Katten måste vara vaccinerad mot kattsnuva och kattpest.

Vi har ändrat minsta bokningsperiod till 6-8 nätter för juni, juli och augusti, då allt för korta vistelseperioder innebär att fler katter checkar-in och checkar-ut, vilket ökar risken för smittor, speciellt vid högsäsong.
Våra rekommendationer gällande vaccinering mot kattsnuva - vi vill helst att det senaste vaccinationsintyget för KATTSNUVA inte äldre än 9 månader vid tid för incheckning. Har det gått längre tid än 9 månader sedan senaste vaccineringen mot kattsnuva bör katten vaccineras igen med en sk "boost", senast 14 dagar före incheckning. Hör med din veterinär vad som gäller och informera om att katten skall vistas på kattpensionat.
Det är viktigt att man vaccinerar katten senast 14 dagar före incheckning så att katten hinner bygga upp ett bra virusförsvar innan ankomst.
Vaccinering mot kattsnuva ger inte ett 100% skydd, men är katten ordentligt vaccinerad får katten i vanliga fall en lindrigare förkylningssymtom om den blir smittad. Vid inackordering på kattpensionat eller vid utställningar och liknande, rekommenderar vi därför att man återvaccinerar katten för kattsnuva redan innan det gått 12 månader (för kattungar se nedan), detta eftersom vaccinet/skyddet är mindre effektivt de sista månaderna av en vaccination.
Har du helt missat att revaccinera (det har gått över 12 månader) eller aldrig tidigare vaccinerat katten mot kattsnuva så anses vaccineringen vara ny. Katten bör då vaccineras i två omgångar mot kattsnuva med ca: 2-3 veckor emellan och sista vaccinationen ska vara avklarad 14 dagar innan incheckning till vårt kattpensionat. Samma gäller även för (kombo) vaccinering mot kattpest/kattsnuva.

En katt som bär på kattsnuva (vaccinerad som ovaccinerad) behöver inte själv visa symtom på att vara sjuk men kan smitta andra katter och sin omgivning - det går därför inte att garantera en helt smittfri miljö i ett kattpensionat eftersom det är omöjligt att på förhand lokalisera smittan. Innekatter och vissa raser kan vara mer känsliga för smittor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kattsnuva -vuxna katter

Katter över året - Är det första gången katten är vaccinerad mot kattsnuva eller att man missat en revaccinering, så vill vi helst att katten har 2 vaccineringar med ca: 2-3 veckors mellanrum och den sista vaccineringen (boost) skall vara avklarad senast 14 dagar före incheckning. Hör med din veterinär vad som gäller och informera om att katten skall vistas på kattpensionat.

Kattpest - vuxna katter

Vaccinationsintyget får ej vara äldre än 3 år.

Katter upp till 1 år - Grundvaccination

Vaccineringen görs med ett kombinationsvaccin som ger skydd mot både kattsnuva och kattpest. Första vaccinationen ges vid 7-8 veckors ålder och den andra vid 12 veckors ålder (ej tidigare) och en tredje vid ett års ålder.

Katter äldre än 6 månader behöver i regel grundvaccineras en gång för att får skydd mot kattpest. För kattsnuva gäller 2 grundvaccinationer med ca: 2-3 veckors mellanrum. Katten ska vara fullständigt vaccinerad senast 14 dagar före ankomst till oss.