Återbetalning

  • Om en bokning förkortas eller avbokas enligt våra bokningsvillkor kontaktar vi vederbörande för att få ett insättningskonto så att vi kan återbetala summor. 
  • Vid avbokning utgår alltid en administrativ kostnad på 500 kr oavsett anledning.
  • Återbetalning sker oftast i samband när vi arbetar med bokföringen dvs i ett månadsskifte.